Бизнес-Ипотека - «Салым Финанс» МФК
load img

Төмөнкүлөр үчүн кредиттер:

load img

Бизнес-максаттар үчүн турак-жай эмес бөлмөлөрдү жана имараттарды сатып алуу;

load img

Өндүрүштүк жана коммерциялык объектилерди курууга жер тилкелерин сатып алуу;

load img

Айыл чарбалык муктаждыктарга имараттарды курууга жер тилкелерин сатып алуу;

load img

Айыл чарба жерлерин сатып алуу

Кредиттин шарттары

 • Кредиттин суммасы: 500 миң. сомдон 14 млн. сомго чейин / АКШ $ эквивалент;
 • Кредиттин мөөнөтү: 12 айдан 120 айга чейин;
 • Пайыздык чендер: сом менен 21.5%дан жогору/ АКШ доллар менен 15.5%дан жогору;
 • НсП эске алуу менен натыйжалуу пайыздык чен: сом — 24,81%дан жогору; АКШ доллар — 17,46%дан жогору;
 • Комиссия: кредиттин суммасынан 1%;
 • Күрөө: сатып алып жаткан, же болбосо башка кыймылсыз мүлк жана кепилдик берүүчүлүк;
 • Эскертүүсүз жана комиссиясыз мөөнөтүнөн мурда төлөп кутулуу!

Кредитти эсептөө

Кредиттин суммасы

Валюта

[[ selectedCurrency.name ]]

Кредиттин мөөнөтү

Ай
[[ error_msg ]]
[[ error_msg_month ]]
Бул эсептөө алдын-ала, так эсептөө үчүн, адиске кайрылыңыз.
Бардыгы

Кредиттин суммасы

[[ sum ]]

Ай сайынкы салымдар

[[ monthly_pay ]]

Кредиттин мөөнөтү

[[ month ]] ай
Толук маалыматты көрсөтүү

Жалпы киреше

 • Юридикалык жактан документтердин тизмеси
  • Устав (көчүрмөсү, нотариустан күбөлөндүрүлгөн);
  • Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк (көчүрмөсү);
  • Жетекчинин жана башкы эсепчинин паспорттору (көчүрмөлөрү);
  • Жетекчини, эсепчинин дайындоо/шайлоо жөнүндө чечим (көчүрмөсү);
  • Жетекчилердин жана ыйгарым укуктуу адамдардын колдорунун үлгүлөрүнүн карточкасы;
  • Юридикалык жактын башкаруу органынын жетекчинин ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү чечими;
  • Теӊдем, жана акыркы отчеттук мезгил үчүн каржылык натыйжалар жөнүндө отчет;
  • Салыктар жана социалдык төлөмдөр боюнча карыздын жоктугу тууралуу маалымкат;
  • Юридикалык жактын башкаруу органынын суммасын, мөөнөтүн жана максаттуу колдонуусун, ошондой эле тиешелүү мүлктү күрөөгө берүүсүн көрсөтүү менен насыя алуу жөнүндө чечими.

  Зарылдыгы болсо башка документтер талап кылына алат.
   

 • Зарылдыгы болсо башка документтер талап кылына алат
  Карыз алуучудан зарыл документтер:
  Жалданма жумушчу үчүн Жеке ишкер үчүн Айылдык тургун үчүн
  • Паспорту, жубайынын паспортунун көчүрмөсү;
  • Нике тууралуу күбөлүк (бар болсо);
  • Кардардын кирешесин тастыктоочу документтер.
  • Паспорту, жубайынын паспортунун көчүрмөсү;
  • Нике тууралуу күбөлүк (бар болсо);
  • Кардардын кирешесин тастыктоочу документтер.
  • Паспорту, жубайынын паспотунун көчүрмөсү;
  • Нике тууралуу күбөлүк (бар болсо);
  • Айыл өкмөтүнөн жашаган жери, үй-бүлөсүнүн курамы. ИММнын жана МММнын, жер аянттарынын барлыгы жөнүндө маалымкат.*
  * маалымкаттар бир ай иичнде жарактуу
  Кыймылсыз мүлктүн күрөөсү боюнча зарыл документтер:
  • Укукту аныктоочу документ (сатып алуу-сатуу, белекке берүү келишими, башка документ) жана Техникалык паспорт;
  • КР Мамлекеттик каттоо кызматынан мүлккө карата оорчулуктун (камактын) жоктугу жөнүндө маалымкат.

   

  Зарылдыгы болсо башка документтер талап кылына алат.

Кредитти төлөп кутулуу боюнча нускама

8 кредитти төлөөнүн жолдору

MBank Online

Elcart Mobile

Elsom

UMAI

Balance

QuickPay

Компаньон

FINCA

Башка кредиттер