Лицензиялар - «Салым Финанс» МФК

Лицензии

Айрым банк операцияларын улуттук валютада жүргүзүү укугу үчүн

Ачуу

Айрым банк операцияларын чет өлкө валютасында жүргүзүү үчүн

Ачуу