Депозиттер "Салым" жана "Салым Плюс" - «Салым Финанс» МФК

Негизги пайдасы

load img

пайдалуу пайыздык чендер

load img

капиталдаштыруу мүмкүнчүлүгү

load img

депозиттер "Банктык аманаттарды коргоо жөнүндө" КР Мыйзамына ылайык корголот

load img

мөөнөтүнөн мурда толук же жарым-жартылай алуу мүмкүнчүлүгү

load img

депозитти толтуруу мүмкүнчүлүгү

load img

депозитти автоматтык түрдө узартуу

Шарттары

Салым Салым Плюс
Минималдуу сумма 1000 сомдон // 20 АКШ долларынан баштап
Мөөнөтү 3 айдан 60 айга чейин
Пайыздарын төлөө Ар ай сайын же кардардын тандоосу боюнча башка мезгилдүүлүк менен
Жарым-жартылай алуу Бар Жок
Толуктоонун минималдуу суммасы 1000 сомдон // 20 АКШ долларынан баштап
Капиталдаштыруу Жок Кардардын арызы боюнча — квартал сайын
Толуктоо Жок Бар
Мөөнөтүнөн мурда жабуу Депозитти салган күндөн баштап 3 айдын ичинде мөөнөтүнөн мурда жабуу пайыздарын төлөөсүз жүзөгө ашырылат, үч айдан ашканда эсептелген пайыздардын суммасынан 50%ы төлөнөт.

Пайыздык үстөк

Валюта сом
3-8 ай
9%
9-17 ай
12.5%
18-60 ай
14.5%
Валюта доллар АКШ
3-8 ай
3%
9-17 ай
6%
18-60 ай
7.5%

Депозитти эсептөө

Депозиттин суммасы

Валюта

[[ selectedCurrency.name ]]

Депозиттин мөөнөтү

Ай
[[ error_msg ]]
[[ error_msg_month ]]
Бул эсептөө алдын-ала, так эсептөө үчүн, адиске кайрылыңыз.
Бардыгы

Депозиттин суммасы

[[ sum ]]

Ай сайынкы киреше

[[ monthly_pay ]]

Депозиттин мөөнөтү

[[ month ]] ай

Жалпы киреше

[[ total_sum ]]
Толук маалыматты көрсөтүү
Депозит деген эмне?

Депозит (салым) – бул Компания аманатчыдан келишимдик шарттарда алган улуттук жана чет элдик валютадагы акча каражаттарынын суммасы.

«Салым» жана «Салым Плюс» депозиттик өнүмдөрү бири биринен эмнеси менен айырмаланышат?

«Салым» депозиттик өнүмүндө жарым-жартылай алуу мүмкүнчүлүгү бар, бирок толуктоо мүмкүнчүлүгү жок, ал эми «Салым Плюс» депозиттик өнүмүндө толуктоо мүмкүнчүлүгү бар, ал эми жарым-жартылай алуу мүмкүнчүлүгү жок.

Эсептелген пайыздарды которуу менен жөнөтүүгө болобу?

Ооба, биздин Компаниябызда аманаттын пайыздарын жана негизги суммасын аманатчынын эсептешүү эсебине которуу каралган. Бул үчүн реквизиттерин көрсөтүү менен каражаттарды эсептешүү эсебине которууга өтүнмө калтыруу зарыл.

Депозиттерди кайтарып берүү кепилдигинин суммасы канча?

Кепилдиктүү учур кирип келгенде мамлекет тарабынан депозиттер боюнча пайыздарды кошкондо 200 000 сом төлөө кепилденет.  Кепилдиктүү учур кирип келген учурда кепилдиктүү сумманы төлөө биздин Компаниядагы депозиттик эсептердин санына карабай, бир жолку иретте 200 000 сом суммасында жүргүзүлөт.

Эгерде төлөм терминалдары жана мобилдик банкингдер аркылуу толуктасак, каражаттар депозиттик эсепке канчалык ылдам түшүрүлөт?

Элкарт мобилдик тиркемеси аркылуу каражаттарды саат 15:30дан кийин толуктоо кийинки күнү түшүрүлөт, калган бардык тутумдар үчүн каражаттарды саат 17:30дан кийин толуктоо да кийинки күнү түшүрүлөт.

Аманатты 5 айга ачууну эсеп кылдым, капиталдаштырууну кандайча эсептейсиздер?

«Салым» жана «Салым Плюс» аманаттарын ар квартал сайынкы капиталдаштыруу менен ачууга болот, алардын мөөнөттөрүн кварталдарга бөлүүгө болот, буга ылайык 4-5-7-8-10 айлык мөөнөттөгү аманаттар капиталдаштыруусу менен ачылбайт.

Эгерде «Салым Плюстун» аманатчысында жарым-жартылай алуу зарылдыгы келип чыкса, каражаттардын бир бөлүгүн алууга болобу?

«Салым Плюс» депозиттик өнүмүндө жарым-жартылай алуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан, иштеп жаткан депозиттик келишимди жабууга, зарыл сумманы алууга жана калдыгына жаӊы депозиттик келишим түзүүгө болот.

Келишимди мөөнөтүнөн мурда үзүүдө пайыздар сакталабы?

Депозитти 3 ай өткөнгө чейин мөөнөтүнөн мурда алуу – пайыздарын төлөөсүз. 3 ай өткөндөн кийин – алынуучу суммага эсептелген пайыздардын суммасынын 50%ын төлөө.

Депозитти толуктоонун ыкмалары

Өзгөчөлүктөрү

MBank Online

Elcart Mobile

Elsom

UMAI

Balance

QuickPay

Компаньон

FINCA

Биз сизге төмөнкү телефон аркылуу кеңеш беребиз:

Кеӊеш берүү

+996550781501

WhatsApp

Бизге жазыңыз