Коомдук жоопкерчилик - «Салым Финанс» МФК

Кардарларды коргоонун принциптери

«Салым Финанс» МФКсы өзүнүн ишмердүүлүгүндө акыл-эстүү микрофинансылоонун негизи катары кардарларды коргоо принциптерин карманат. Биздин компанияга кайрылган кардарлар, сапаттуу жана жеткиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдү алууга эсеп кыла алышат.

1

кардарлардын муктаждыктары менен мүмкүнчүлүктөрүнө шайкеш келген өнүмдөрдү берүү

2

жоопкерчиликтүү баа түзүү

3

кардарларга адилеттүү жана сыйлуу мамиле кылуу, кандай гана түрдө болбосун басмырлоого жол бербөө

4

даттанууларды кароонун жана чечүүнүн адилеттүү механизмдери

5

кардарлардын ашыкча карыз болуусунун алдын алуу

6

ачыктык

7

кардарлардын маалыматтарынын жашыруундугу