Билим алууга кредит - «Салым Финанс» МФК
load img

Төмөнкүлөр үчүн кредиттер:

load img

Унаа айдоону үйрөнүү

load img

Билим берүү курстары

load img

Чет өлкөдө билим алуу

load img

Жогорку, орто жана техникалык билим алуу

Кредиттин шарттары

 • Кредиттин суммасы: 5 000 сомдон 1 500 000 сомго чейин / $ АКШ эквиваленти менен;
 • Кредиттин мөөнөтү: 3 айдан 60 айга чейин;
 • Кредит алып жаткан кардардын жаш курагы: 18 жаштан жогору;
 • Кепилдик берип жаткан кардардын жаш курагы: 25 жаштан жогору;
 • Пайыздык чендер: сом менен 23%дан жогору/ АКШ доллар менен 17%дан жогору;
 • Эффективдүү пайыздык үстөк жылына: сом — 27,57%дан жогору; АКШ доллар — 19,60%дан жогору;
 • Комиссиялык төлөм: кредиттин суммасынан 1,5%;
 • Күрөөсүз 400 000 сомго чейин/ $ АКШ эквиваленти менен;
 • Кайра каржылоо мүмкүнчүлүгү бар;
 • Эскертүүсүз жана комиссиясыз мөөнөтүнөн мурда төлөп кутулуу;
 • Кайтаруу төлөмдөрү үчүн тыныгуу менен ийкемдүү график түзүү мүмкүнчүлүгү бар.

Кредитти эсептөө

Кредиттин суммасы

Валюта

[[ selectedCurrency.name ]]

Кредиттин мөөнөтү

Ай
[[ error_msg ]]
[[ error_msg_month ]]
Бул эсептөө алдын-ала, так эсептөө үчүн, адиске кайрылыңыз.
Бардыгы

Кредиттин суммасы

[[ sum ]]

Ай сайынкы салымдар

[[ monthly_pay ]]

Кредиттин мөөнөтү

[[ month ]] ай
Толук маалыматты көрсөтүү

Жалпы киреше

 • Зарылдыгы болсо башка документтер талап кылына алат
  Карыз алуучудан зарыл документтер:
  Жалданма жумушчу үчүн Жеке ишкер үчүн Айылдык тургун үчүн
  • Паспорту, жубайынын паспортунун көчүрмөсү;
  • Нике тууралуу күбөлүк (бар болсо);
  • Кардардын кирешесин тастыктоочу документтер.
  • Паспорту, жубайынын паспортунун көчүрмөсү;
  • Нике тууралуу күбөлүк (бар болсо);
  • Кардардын кирешесин тастыктоочу документтер.
  • Паспорту, жубайынын паспотунун көчүрмөсү;
  • Нике тууралуу күбөлүк (бар болсо);
  • Айыл өкмөтүнөн жашаган жери, үй-бүлөсүнүн курамы. ИММнын жана МММнын, жер аянттарынын барлыгы жөнүндө маалымкат.*
  * маалымкаттар бир ай иичнде жарактуу
  Кыймылсыз мүлктүн күрөөсү боюнча зарыл документтер:
  • Укукту аныктоочу документ (сатып алуу-сатуу, белекке берүү келишими, башка документ) жана Техникалык паспорт;
  • КР Мамлекеттик каттоо кызматынан мүлккө карата оорчулуктун (камактын) жоктугу жөнүндө маалымкат.

   

  Зарылдыгы болсо башка документтер талап кылына алат.

 • Юридикалык жактан документтердин тизмеси
  • Устав (көчүрмөсү, нотариустан күбөлөндүрүлгөн);
  • Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк (көчүрмөсү);
  • Жетекчинин жана башкы эсепчинин паспорттору (көчүрмөлөрү);
  • Жетекчини, эсепчинин дайындоо/шайлоо жөнүндө чечим (көчүрмөсү);
  • Жетекчилердин жана ыйгарым укуктуу адамдардын колдорунун үлгүлөрүнүн карточкасы;
  • Юридикалык жактын башкаруу органынын жетекчинин ыйгарым укуктарын күбөлөндүрүүчү чечими;
  • Теӊдем, жана акыркы отчеттук мезгил үчүн каржылык натыйжалар жөнүндө отчет;
  • Салыктар жана социалдык төлөмдөр боюнча карыздын жоктугу тууралуу маалымкат;
  • Юридикалык жактын башкаруу органынын суммасын, мөөнөтүн жана максаттуу колдонуусун, ошондой эле тиешелүү мүлктү күрөөгө берүүсүн көрсөтүү менен насыя алуу жөнүндө чечими.

  Зарылдыгы болсо башка документтер талап кылына алат.
   

Кредитти төлөп кутулуу боюнча нускама

8 кредитти төлөөнүн жолдору

MBank Online

Elcart Mobile

Elsom

UMAI

Balance

QuickPay

Компаньон

FINCA

Башка кредиттер

Кеӊеш берүү

+996550781504

WhatsApp

+996550781504