Облигациялар - «Салым Финанс» МФК

Жогору кирешелүү облигацияларды чыгаруу

«Салым Финанс» МФК ААКсы баалуу кагаздар рыногунда өзүнүн ийгиликтүү ишмердүүлүгүн улантууда жана атактуу пайыздык облигациялардын 7-чыгарылышынын башталгандыгы жөнүндө сыймыктануу менен билдирет. Башталуу датасы 2024-жылдын 7-февралына белгиленгенин кубаныч менен билдиребиз.

 

МФК "Салым Финанс" ААКму  – бул баалуу кагаздар рыногунда жигердүү иш алып барган, жайгаштырылган облигациялар жана акциялар боюнча милдеттенмелерин өз убагында аткарууну, динамикалуу өнүгүүсүн жана ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын көрсөткөн микрофинансылык уюм. МФК «Салым Финанс» ААКму катталган пайыздык облигациялардын алты жолу чыгарылышын ийгиликтүү аяктады.

Чыгарылыштын негизги параметрлери

Облигациялардын түрү Энчилүү, бекитилген пайызы менен документсиз
Чыгарылыштын көлөмү 100 000 000 сом
Облигациялардын саны 100 000 нуска
Номиналдык наркы 1000 сом
Кирешелүүлүгү Жылдык 18.5%
Пайыздык кирешени төлөө 3 айда бир
Жүгүртүүнүн мөөнөтү 3 жыл
Чыгарылыштын андеррайтери «Сенти» финансылык компаниясы ЖЧКсы
Облигациялар деген эмне?
Облигациялар – бул карыздык баалуу кагаздар. Облигацияларды сатып алып, сиз өз акчаӊызды аларды чыгарган компанияга белгилүү бир мөөнөткө (3 жылга) жана белгилүү бир пайыз астында (жылдык 18,5%) бересиз. Үч жылдан кийин, сиз салган сумма толук төлөнүп берилет (кайтарылат). Пайыздары ар бир үч айда төлөнөт.
«Салым Финанстын» облигациялары боюнча пайыздарды төлөө кандайча
Процентный доход по облигациям будет выплачиваться каждые три месяца (ежеквартально) в головном офисе ОАО МФК «Салым Финанс», либо перечислением на расчетный счет инвестора в банке.
Облигацияларды кантип сатып алуу керек?
Облигацияларды сатып алуу үчүн сиз паспортуӊузду алып «Сенти» Финансалык компаниясынын кеӊсесине келүүӊүз, облигацияларды сатып алуу келишимине кол коюуӊуз жана сиз инвестициялоону каалаган сумманы төгүүӊүз зарыл. Сиздин облигацияларыӊыз сактала турган бет эсебин ачуу да зарыл. Эки күн ичинде фондулук биржада келишим катталат да, сиз облигациялардын толук укуктуу ээси болуп каласыз.
Салынган акчаларды мөөнөтүнөн мурда кайтарып алуу мүмкүнбү?
Каалашса облигациялардын кармоочулары өздөрүнүн салынган акчаларын мөөнөтүнөн мурда кайтарып алышат: • облигацияларды экинчи базарда сатыкка коюп; • «Сенти» Каржылык компаниясы ЖЧКна облигацияларды жайгаштыруу башталган күндөн 12 ай өтүшү менен салынган каражаттарды мөөнөтүнөн мурда кайтарып алуу үчүн кайрылып.
Облигацияларга байланыштуу суроолор менен “Сенти” ФКсына төмөнкү дарек боюнча кайрылсаңыз болот: Бишкек ш., Чуй пр., 219; 9 этаж; тел.: 61-45-89; 61-46-47;(0559)61-00-25

Жаңылыктар

Янв. 30, 2024

«Салым Финанс» ААК Микрофинансылык компаниясы катталган пайыздык облигациялардын жетинчи чыгарылышын демилгелейт

Дек. 18, 2023

«Салым Финанс» МФК ААК облигациялардын алтынчы чыгарылышын төлөп кутулат

Окт. 23, 2023

ОАО МФК "Салым Финанс" завершила публичное размещение привилегированных акций II-выпуска

Сен. 13, 2023

Катталган облигациялардын 6-чыгарылышынын пайыздык киреше төлөмдөрү