Кепилдиктер - «Салым Финанс» МФК

«Салым Финанс» МФКдан ЖИ жана юридикалык жактар үчүн кепилдиктер

«Салым Финанс» МФК ААК өзүнүн кардарынын келишим (контракт, тендер) боюнча милдеттенмелерин аткаруусу боюнча Компаниянын кепилдиктерин – жазуу жүзүндөгү милдеттенмелерин берет. Кепилдик тиешелүү камсыздоонун астында берилет. Ал берген күндөн тартып күчүнө кирет жана эгерде кепилденген учур кирип келбесе, иштөө мөөнөтү буткөндө жабылат.

Биздин артыкчылыктарыбыз:

load img

Каттоо

Тариздөө мөөнөтү 1 жумуш күнү ичинде

load img

Талаптардын минимуму

500 000 сомго чейин күрөөсүз, үчүнчү жактын кепилдик берүүсү астында

load img

Жөнөкөйлүгү

Документтерди электрондук жана уюлдук байланыш каражаттары аркылуу кабыл алуу мүмкүнчүлүгү

«Салым Финанс» МФК ААК Компаниясында «Банктык кепилдик» өнүмү боюнча төмөнкү тарифтер аныкталган:
Камсыздоо Кепилдиктин суммасы Кепилдик үчүн комиссиянын наркы (кепилдиктин суммасынан)
Физикалык жана юридикалык жактардын кепилдик берүүсү астында 401 000 сомго/АКШ долларынын эквивалентине чейин 5% (бир жолку комиссия)
Кыймылсыз күрөөлүк камсыздоо астында 401 000ден жогору 1 500 000 сомго/АКШ долларынын эквивалентине чейин 5% (бир жолку комиссия)
1 501 000ден жогору 7 000 000 сомго/АКШ долларынын эквивалентине чейин 3-4,5% (бир жолку комиссия)
Депозиттин/ликвиддүү баалуу кагаздардын камсыздоосу астында 7 000 000 сомго/АКШ долларынын эквивалентине чейин 0,5%
Берилген банктык кепилдиктин мөөнөтүн узартуу 0,5-2% (бир жолку комиссия)
Банктык кепилдикти берүү же аны узартуу үчүн минималдуу комиссиянын өлчөмү 1 000 сом/АКШ долларынын эквиваленти
Банктык кепилдикти берүүнү кароонун мөөнөттөрү 1-3 күн