Акциялар - «Салым Финанс» МФК

Акциялар (IPO)

«Салым Финанс» МФК ААК — баалуу кагаздар рыногунда активдүү иштеген жана өз милдеттенмелерин өз убагында аткарууну, динамикалуу өнүгүүнү жана өз ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын көрсөткөн аз сандагы каржылык-насыялык уюмдардын бири. 2020-жылдын сентябрында маанилүү окуя болуп өттү – Кыргызстанда биринчи жолу артыкчылыктуу акцияларды чыгаруу жана коомдук жайгаштыруу жүзөгө ашырылды. Эмитент болуп биздин компаниябыз чыкты, ал мурда облигациялардын 5 чыгарылышын ийгиликтүү жайгаштыруу тажрыйбасына ээ болгон. Артыкчылыктуу акцияларды жайгаштыруунун жыйынтыктары боюнча жаӊы акционерлердин саны 47ни түздү, алардын ичинде 2 юридикалык жактар бар.

Артыкчылыктуу акцияларды биринчи ачык сунушталышынын негизги параметрлери:

Чыгарылыштын көлөмү
50 000 000 сом
Артыкчылыктуу акциялардын саны
50 000 нуска
Номиналдуу наркы
1000 сом
Жайгаштыруу баасы
1100 сом
Белгиленген кирешелүүлүгү
Жылына 160 сом
Дивиденддерди төлөө
Финансалык жыл бүткөндөн кийин, Акционерлердин жалпы чогулушу аныктаган мөөнөттөрдө
Сатуулардын минималдуу топтому
25 нуска
Ликвидациялык наркы
1000 сом
Чыгарылыштын андеррайтери
«Сенти» Финансалык компаниясы ЖЧК

Акционерлер – артыкчылыктуу акциялардын ээлери – коомдун кирешесинин өлчөмүнөн көз карандысыз ар жыл сайын дивиденддердин белгиленген өлчөмүн алууга алардын укугунан көрүнгөн артыкчылыкка ээ болушат, башкаруу маселелери боюнча акционерлердин жалпы чогулушунда добуш берүү укугунда чектөөлөргө да ээ болушат.

«Салым Финанс» МФК ААК – өз өлкөлүк капиталы бар эӊ ири микрофинансалык уюм:

  • Активдери – 5,5 миллиард сом;
  • Насыя алуучулары, депозиторлору жана облигационерлери – 23 000;
  • Кыргызстандын бүткүл аймагы боюнча филиалдары – 32 кеӊсе;
  • Персоналдын саны – 230 кызматкерлер.

«Салым Финанс» МФК ААКнун ишмердүүлүгүнүн жана артыкчылыктуу акцияларды сатып алуунун маселелери боюнча төмөнкү телефондорго кайрылууга болот: +996(558)550809

Көп учурда берилүүчү суроолор:

Артыкчылыктуу акциялар деген эмне?
Акция – анын кармоочусуна (акционерге) кирешенин бир бөлүгүн дивиденддер түрүндө алууга, иштерди башкарууга катышууга жана жоюу учурунда мүлктүн бир бөлүгүнө укук берүүчү баалуу кагаз. Артыкчылыктуу акциялар – ар жыл сайын дивиденддердин белгиленген өлчөмүн алууга, жана жоюу учурунда мүлктүн бир бөлүгүнө укук беришет – алардын артыкчылыгы мына ушунда турат. Ушул акциялар боюнча коомду башкарууда чектөөлөр бар болот – мисалга алсак, башкаруу органдарын шайлай жана бюджетти аныктай алышпайт.
Бир артыкчылыктуу акция канча турат?
Бир артыкчылыктуу акциянын номиналдык баасы 1000 сомду түзөт
Бир артыкчылыктуу акцияга дивиденддин өлчөмү канчаны түзөт?
Бир артыкчылыктуу акциянын дивидендинин өлчөмү жылына 160 сомду же жылдык 16%ды түзөт.
Артыкчылыктуу акцияларды сатып алуу үчүн эмне кылуу керек?
«СЕНТИ» компаниясынын Чүй пр. 219, 9-кабат дарегинде жайгашкан кеӊсесине паспорту менен келүү керек. Телефон номерлери +996 (312) 61 45 89; +996 (700) 61 00 25; +996 (559) 61 00 25.
IPO деген эмне?
Бул акцияларды жалпы элдик сунуштоо демилгеси, б.а. компаниянын акциялары бардык кызыкдар тараптарга сатып алууга сунушталат.
«Салым Финанс» эмне болгон компания?
Бул микрофинансылык компания – кредиттөөнүн жана депозиттерди тартуунун үстүнөн иштейт: - 15 жылдан бери иштейт; - 5,5 миллиард сом активдери бар өлкөдөгү ири микрофинансылык уюмдардын бири – 23 000ден ашуун кардарларды тейлейт; - өлкө боюнча 32 филиалы жана штатта 230дан ашуун кызматчысы бар; - эл аралык фонддор менен кызматташат, эл аралык финансылык рейтингге ээ.
«Салым Финанстын» акцияларына салынган каражаттарды кайтарып берүүнүн кепилдиктери кандай?
Компаниялардын акцияларына, анын ичинде «Салым Финанстын» акцияларына каражаттарды салганда – сатып алуучу компаниянын таржымалы жана коомдук бедели, ошондой эле каржылык абалы жөнүндө маалыматка таянуусу керек. Өз акцияларынын өтүмдүүлүгүн колдоо үчүн «Салым Финанс» бардык жайгаштырылган акциялардын 10%ына чейинкисин (30 миллион сомго чейин) сатып алууну пландаштырат, б.а. бул акциялардын ээлерине салынган каражаттарды ыкчам кайтарып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга жол ачат (зарылдыгы болгондо). Мыйзам боюнча акцияларга салынган каражаттарды кайтарып алуу маселелери уюмдарды жоюуда аныкталган – артыкчылыктуу акциялардын ээлеринде жөнөкөй акциялардын ээлерине караганда мүлктү алууга кезектин артыкчылыктуу укугу бар.
«Салым Финанс» МФК ААКнун түзүлүү таржымалын, финансалык отчеттуулугун кайдан көрүүгө болот?
Компаниянын түзүлүү таржымалы, финансалык отчеттуулугу менен Компаниянын www.salymfinance.kg сайтынан, ошондой эле андеррайтердин www.senti.kg сайтынан таанышууга болот.
Дивиденддер боюнча төлөөлөр качан болот?
Артыкчылыктуу акциялар боюнча дивиденддерди төлөөлөр ар жыл сайын, финасалык жыл бүткөндөн кийин Акционерлердин жалпы чогулушу өткөрүлгөн соӊ жүргүзүлөт.
Мен өз дивиденддеримди кайдан ала алам?
Артыкчылыктуу акциялар боюнча дивиденддерди төлөө «Салым Финанс» МФК ААКнун Манас пр. 40 (Чүй пр. менен кесилишет) дарегиндеги кеӊсесинде жүзөгө ашырылат, же акциялардын ээсинин эсебине которулушу мүмкүн.
Эгерде мен артыкчылыктуу акцияларды жайгаштыруу мезгилинн аягында сатып алсам, анда дивиденддер кандай эсептелет?
Биринчи дивиденддик мезгилдин мөөнөтү кыскарак экендигине карабай, сиз дивиденддерди толук көлөмдө бир акция үчүн 160 сом өлчөмүндө аласыз.
Артыкчылыктуу акцияларды кандай түрдө чыгарышат?
Артыкчылыктуу акциялар документсиз формада, эсептердеги жазуулар түрүндө чыгарылышат.
Бир артыкчылыктуу акциянын наркы канча турат?
Бир артыкчылыктуу акциянын ликвидациялык наркы 1000 сомду түзөт.