Акциялар - «Салым Финанс» МФК

Акциялар (IPO)

МФК "Салым Финанс" ААКму  – бул баалуу кагаздар рыногунда жигердүү иш алып барган, жайгаштырылган облигациялар жана акциялар боюнча милдеттенмелерин өз убагында аткарууну, динамикалуу өнүгүүсүн жана ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын көрсөткөн микрофинансылык уюм. МФК «Салым Финанс» ААКму артыкчылыктуу акцияларынын экинчи чыгарылышын ийгиликтүү аяктады.

Артыкчылыктуу акциялардын ээлери-акционерлер коомдун пайдасынын өлчөмүнө карабастан жылдык белгиленген дивиденддердин өлчөмүн алуу укугунда көрсөтүлгөн артыкчылыкка ээ, ошондой эле акционерлердин жалпы чогулушунда башкаруу маселелери боюнча добуш берүү укугунда чектөөлөр бар.

«Салым Финанс» МФК ААК – өз өлкөлүк капиталы бар эӊ ири микрофинансалык уюм:

  • Активдер — 6,5 млрд. сом;
  • Насыя алуучулар, аманатчылар жана облигационерлер – 25 000ден ашык;
  •  Кыргызстандын бардык аймагындагы кеңселер – 33 кеңсе;
  • Кызматкерлердин саны–252 кызматкер.

 

2020 – жылдын сентябрында маанилүү окуя болду - Кыргызстанда биринчи жолу артыкчылыктуу акцияларды чыгаруу жана ачык жайгаштыруу ишке ашырылды. Эмитент биздин компания болду. 50 млн. сомго артыкчылыктуу акцияларды жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча - жаңы акционерлердин саны 47ди түздү, алардын ичинен 2 юридикалык жак.

МФК "Салым Финанс" ААКсынын иши жана артыкчылыктуу акциялардын   II чыгарылышын сатып алуу маселелери боюнча төмөнкү телефондорго кайрылсаңыздар болот:

+996 312 614 589; +996 700 610 025; +996 559 610 025 (WhatsApp)

Көп учурда берилүүчү суроолор:

Артыкчылыктуу акциялар деген эмне?
Акцияаны кармоочуга (акционерге) дивиденд түрүндө пайданын бир бөлүгүн алууга, ишти башкарууга катышууга жана жоюлган учурда мүлктүн бир бөлүгүнө укук берүүчү баалуу кагаз. Артыкчылыктуу акциялар – жыл сайын белгиленген өлчөмдө дивиденддерди алууга укук берет, ал эми жоюлган учурда мүлктүн бир бөлүгүнө – бул алардын артыкчылыктары. Бул акциялар боюнча компанияны башкарууга чектөөлөр бар – мисалы, алар башкаруу органдарын шайлай алышпайт жана бюджетти аныктай алышпайт.
Бир артыкчылыктуу акция канча турат?
Бир артыкчылыктуу акциянын номиналдык баасы 1000 сомду түзөт
Бир артыкчылыктуу акцияга дивиденддин өлчөмү канчаны түзөт?
Бир артыкчылыктуу акциянын дивидендинин өлчөмү жылына 190 сомду же жылына 19% түзөт.
Артыкчылыктуу акцияларды сатып алуу үчүн эмне кылуу керек?
Паспорт менен Чүй проспекти, 219, 9-кабат дареги боюнча "СЕНТИ" компаниясынын кеңсесине келүү. Телефон номерлери +996 312 614 589; +996 700 610 025; +996 559 610 025 (WhatsApp)
IPO деген эмне?
Бул акцияларды жалпы элдик сунуштоо демилгеси, б.а. компаниянын акциялары бардык кызыкдар тараптарга сатып алууга сунушталат.
«Салым Финанс» эмне болгон компания?
Бул кредиттөө жана депозиттерди тартуу менен алектенген микрофинансылык компания: - рынокто 16 жылдык иш тажрыйбасы; - 6,5 млрд сом активдери менен өлкөдөгү ири микрофинансылык уюмдардын бири; - 25 000ден ашык кардарларды тейлейт; - республикада 33 филиалы жана мамлекетте 252 кызматкери бар; - эл аралык фонддор менен кызматташат, эл аралык финансылык рейтингге ээ.
Салым Финанстын акцияларына салынган каражаттардын кайтарылышына кандай кепилдиктер бар?
Компаниялардын акцияларына, анын ичинде «Салым Финанстын» акцияларына инвестициялоодо сатып алуучу компаниянын тарыхы жана коомдук аброю, ошондой эле финансылык абалы тууралуу маалыматка таянышы керек. Ошондой эле, мыйзамга ылайык, акцияларга салынган каражаттарды кайтарып берүү маселелери уюмдарды жоюу учурунда аныкталат – артыкчылыктуу акциялардын ээлери жөнөкөй акциялардын ээлерине караганда мүлктү алууга артыкчылыктуу укукка ээ.
Дивиденддер качан төлөнөт?
Артыкчылыктуу акциялар боюнча дивиденддерди төлөө жыл сайын, акционерлердин жалпы чогулушунан кийин финансылык жылдын аягында жүргүзүлөт.
Дивиденддеримди кайдан алсам болот?
Артыкчылыктуу акциялар боюнча дивиденддерди төлөө МФК «Салым Финанс» ААКсынын Манас пр., 40 (Чүй пр. кесилиши) кеңсесинде жүргүзүлөт же акционердин эсебине которулушу мүмкүн.
Эгерде мен артыкчылыктуу акцияларды жайгаштыруу мезгилинин аягына чейин сатып алам деп чыкса, анда дивиденддер кантип эсептелинет?
Биринчи дивиденддик мезгилдин мөөнөтү кыска болгонуна карабастан, сиз бир акция үчүн 190 сом өлчөмүндө дивиденд аласыз.
Артыкчылыктуу акциялар кандай формада чыгарылат?
Артыкчылыктуу акциялар документсиз түрдө, эсеп жазуулары түрүндө чыгарылат.
Артыкчылыктуу акциялардын ээлери кандай укуктарга ээ?
Акционер төмөндөгүдөй мүлктүк укуктарга ээ: - коомдун ишинен түшкөн пайданын (дивиденддердин) бир бөлүгүн жана коом жоюлган учурда анын мүлкүнүн бир бөлүгүн алууга; - акцияларды же алардын бир бөлүгүн жарандарга, юридикалык жактарга жана башка жактарга мураска калтырууга, сатууга, өткөрүп берүүгө ( күрөөгө коюуга); - коомдун уставына ылайык акционердик коом чыгарган акцияларды артыкчылыктуу негизде сатып алууга. Акционер төмөнкүдөй мүлктүк эмес укуктарга ээ: - "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана коомдун уставында белгиленген тартипте акционердик коомдун иштерин башкарууга катышууга; - сотто өз укуктарын коргоого, коом тарабынан кабыл алынган чечимдерди талашууга, маселенин негиздүүлүгүн сотто талашууга; - "Акционердик коомдор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана коомдун уставында белгиленген тартипте коомдун иши жөнүндө маалымат алууга.
Бир артыкчылыктуу акциянын наркы канча турат?
Бир артыкчылыктуу акциянын ликвидациялык наркы 1000 сомду түзөт.