Биз жөнүндө - «Салым Финанс» МФК

«Салым Финанс» Микрофинансылык компаниясы ачык акционердик коому (мындан ары Компания) – жеткиликтүү кредиттер жана мөөнөттүү депозиттерди тартууну жүзөгө ашыруучу, баалуу кагаздар рыногунда иштөөчү жана эл аралык финансалык институттар менен кызматташуучу финансалык уюм. Компания Кыргызстандын жигердүү өнүгүп жаткан микрофинансалык  уюмдарынын катарына кирет да, финансалык көрсөткүчтөрүнүн ар жыл сайынкы туруктуу өсүүсүн көрсөтөт.

16 жыл
Финансылык кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндө
7 млрд сом
Компаниянын активдери
26000+
Активдүү кардарлары
260+
Компаниянын кызматчылары
34
Бүткүл өлкө боюнча кеӊселери

Негизги өнүгүү этаптары:

  1. Уюштурулушу жана түзүлүүсү: 2007-жылдын 5-ноябрында «Кредит  тутумдары» МКК ЖЧК аталышы астында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын №006 лицензиясы 2007-жылдын 8-ноябрында алынган
  2. Аталышын өзгөртүү: 2011-жылдын 4-январында «Салым Финанс» МКК ЖЧК деп;
  3. Өзгөртүп түзүү: 2012-жылдын 28-сентябрында уставдык капиталы 100 000 000 (жүз миллион) сом болгон «Салым Финанс» Микрофинансылык компаниясы Ачык акционердик коомуна;
  4. 2014-жылдын 24-сентябрындагы чет элдик валютада банктык операцияларды жүргүзүү укугуна №006/1 лицензияга ылайык кредиттөөгө жана чет элдик валютадагы операцияларга укук алуу ;
  5. 2019-жылдын 28-майындагы чектөөлөрдү алууга жана лицензияны жаӊыртууга байланыштуу мөөнөттүү депозиттерди тартууга укук алуу.

 

«Салым Финанс» МФК ААК Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагы боюнча кредиттерди активдүү берүүчү, ошондой эле социалдык-багытталган кызматка ээ болгон жана жоопкерчиликтүү финансалоо жана кардарлардын укуктарын коргоо саясатын жүргүзгөн финансалык уюм катары турумду ээлейт.

 

Кыргыз Республикасынын Микрофинансылык уюмдарынын ассоциациясынын маалыматтары боюнча кредит портфелинин чоӊдугу боюнча «Салым Финанс» МФК ААК жергиликтүү капиталы бар эӊ ири микрофинансылык уюм болуп саналат.

 

«Салым Финанс» МФК ААКнун айыл жергесинде дагы, шаарларда дагы кредиттерди берүүсү аны микрофинансалоонун кардарлары менен дагы, банк секторунун кардарлары менен дагы иштөөчү универсалдуу финансылык уюм катары көрсөтөт.

 

Компания кредиттерди жана депозиттерди тартуу чөйрөсүндөгү ишмердүүлук менен гана чектелбестен, баалуу кагаздардын фондулук рыногунда дагы активдүү иштейт. «Салым Финанс» МФК корпорациялык облигациялардын бир нече чыгарылыштарын жайгаштырып, мурда өзүн ийгиликтүү эмитент катары көрсөтүп, Кыргызстанда биринчи болуп IPOну – компаниянын акцияларын фондулук биржада коомдук жайгаштырууну жүзөгө ашырды. 

Ребрендинг

Түзүлгөн учурда Компания «Кредит тутумдары» аталышына ээ болгон, 2011-жылдын мартынан тартып Компания өзүнүн аталышын «Салым Финанс» деп өзгөрткөн, «салым» сөзү жакшы ишке салымды туюнтат. Компаниянын өз ресурстарын коомдун жыргалчылыгына салууга умтулуусун билдирген улуттук символ берилген.