Артыкчылыктуу акциялардын биринчи ачык сунушталышынын жыйынтыктары (IPO) - «Салым Финанс» МФК
Окт. 12, 2020

Артыкчылыктуу акциялардын биринчи ачык сунушталышынын жыйынтыктары (IPO)

“Салым Финанс” микрофинансалык компаниясы артыкчылыктуу акциялардын ачык сунушталышын ийгиликтүү жүзөгө ашырды. Жаңы акционерлердин саны 47ни түздү, алардын ичинде 2 юридикалык жак бар.
Жайгаштыруунун баасы – 1000 сом
Чыгарылыштын көлөмү 50 000 000 сом
Саны 50 000 даана.
Жайгаштыруу мезгили: 2020-жылдын 08-сентябрынан 23-сентябрына чейин. Азыркы учурда артыкчылыктуу акциялардын эмиссиясынын жыйынтыктарын мамлекеттик каттоого тиешелүү документтер тапшырылды.