«Салым Финанс» МФК ААК облигациялардын алтынчы чыгарылышын төлөп кутулат - «Салым Финанс» МФК
Дек. 18, 2023

«Салым Финанс» МФК ААК облигациялардын алтынчы чыгарылышын төлөп кутулат

Урматтуу кардарлар, Энчилүү пайыздык облигациялардын эмиссиясы проспектине ылайык төлөп кутулуу күнү келгенине байланыштуу, облигациялардын алтынчы чыгарылышын төлөп кутулуу башталганы жөнүндө билдиребиз:

•    Баалуу кагаздардын түрү – энчилүү пайыздык облигациялар;
•    Чыгаруу формасы – документациясыз, эсептердеги жазуулар түрүндө;
•    Чыгарылыштын мамлекеттик каттоо номери – KG 0206213017;
•    Бир облигацияны жайгаштыруунун баасы – 1 000 (бир миӊ) сом;
•    Чыгарылган облигациялардын саны – 97 798 (токсон жети миӊ жети жүз токсон сегиз) даана;
•    Облигацияларды айлантуу мезгили – 23.12.2020-жылдан баштап 23.12.2023-жылга чейин;
•    Облигацияларды төлөп кутулуу мезгили – 23.12.2023-жылдан баштап 29.12.2023-жылга чейин;
•    Облигацияларды төлөп кутулуу формасы – акча каражаттары;
•    Бир баалуу кагазды төлөп кутулуу баасы – облигациянын номиналдуу наркы – 1 000 (бир миӊ) сом;
•    Пайыздарын төлөө “Салым Финанс” Микрофинансылык компаниясы ААКнун кеӊсесинде акча каражаттары менен жүзөгө ашырылат, дареги: Бишкек ш., Манас пр., 40/ Чүй пр., 164;