Облигациялардын төртүнчү чыгарылышын төлөп берүү башталышы - «Салым Финанс» МФК
Ноя. 18, 2020

Облигациялардын төртүнчү чыгарылышын төлөп берүү башталышы

«Салым Финанс» микрофинансалык компаниясы ААК катталган пайыздык облигациялардын эмиссиясы Проспектине ылайык, төлөп кутулуу күнү кирип келгенине байланыштуу облигациялардын төртүнчү чыгарылышын төлөп кутулуунун башталганы жөнүндө билдирет:

 • Баалуу кагаздардын түрү – катталган пайыздык облигациялар;
 • Чыгаруу калыбы – документтик эмес, эсептердеги жазуулар түрүндө;
 • Чыгарылыштын мамлекеттик каттоо номери – KG 0204213019;
 • Бир облигацияны жайгаштыруунун баасы – 1 000 (бир миң) сом;
 • Чыгарылган облигациялардын саны – 75 000 (жетимиш беш миң) нуска;
 • Облигацияларды жүгүртүү мезгили – 27.11.2017-жылдан 27.11.2020-жылга чейин;
 • Облигацияларды төлөп кутулуу мезгили – 27.11.2020-жылдан 06.12.2020-жылга чейин;
 • Облигацияларды төлөп кутулуунун түрү – акча каражаттары;
 • Бир баалуу кагазды төлөп кутулуунун баасы – облигациянын номиналдуу наркы – 1 000 (бир миң) сом;
 • Пайыздарды төлөө акча каражаттары менен “Салым Финанс” микрокаржылык компаниясы ААКнун кеңсесинде жүзөгө ашырылат, дареги: Бишкек ш., Манас пр., 40/ Чүй пр., 164;
 • Маалыматты сурап билүү төмөнкү телефон боюнча: 61-39-32   www.salymfinance.kg